Välkommen till Karlskoga Simförening!
Vi bedriver simidrott för barn, ungdomar och vuxna.
Vår värdegrund bygger på glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med, rent spel, trygghet, respekt och ansvar.
VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE
2018-01-15 20:50

Karlskoga Simförening inbjuder härmed medlemmarna till årsmöte!


Tid: TORSDAGEN DEN 15 FEBRUARI 2018, KL 18:00
Plats: MÖTESPLATS ALFRED NOBEL (Björkborns Herrgård, Stallet)


Förslag till föredragningslista

1)     Fastställande av röstlängd för mötet.

2)     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3)     Val av protokolljusterare och rösträknare.

4)     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5)     Fastställande av föredragningslista.

6)     Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det

        senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7)     Ungdomsstyrelsens årsredovisning

8)     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

        verksamhets- och räkenskapsåret.

9)     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10)   Fastställande av medlemsavgifter.

11)   Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för

        kommande verksamhets-/räkenskapsår.

12)   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13)   Val av

a)     föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)     halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)     en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d)     revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får

        inte styrelsens ledamöter delta;

e)     ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till

        ordförande; samt

f)      ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom

        ombud.

14)   Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av

        större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller

        medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

Styrelsens förslag

Eventuella förslag från styrelsen att behandlas av årsmötet återfinns i årsmöteshandlingarna. Årsmöteshandlingarna ska vara tillgängliga för alla medlemmar senast en vecka innan årsmötet.


Motioner

Alla medlemmar har rätt att lämna förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Sådana motioner ska inlämnas till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet. Enklast är att maila motionen till info@karlskogasf.se eller skicka den med post till Karlskoga Simförening, Hertig Carls Allé, Strandbadet, 691 41 Karlskoga.


Inkomna motioner kommer att publiceras på vår hemsida senast en vecka innan årsmötet innehållande styrelsens yttrande.


Övrigt

Denna kallelse publiceras på

·         Karlskoga Simförenings hemsida, www.karlskogasf.se

·         Anslagstavlan i Strandbadet

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga senast en vecka innan årsmötet. Vill du ta del av dem skickar du ett mail till info@karlskogasf.se. Årsmöteshandlingarna kommer också finnas utskrivna på kansliet. Se även våra stadgar för mer information: http://www.karlskogasf.se/sida/?ID=87560


VÄLKOMMEN!

Start av vårterminen 2018
2018-01-01 11:55
Nedan följer information om när grupperna drar igång sin träning under 2018:

 RM Måndag den 1 januari 2018
 DM Tisdag den 2 januari 2018
 UM Tisdag den 2 januari 2018
 Simiaden Måndag den 8 januari 2018
 Utmanare 2 Måndag den 15 januari 2018
 Utmanare 1A Tisdag den 16 januari 2018
 Utmanare 1B Onsdag den 17 januari 2018
 Utmanare 1C Måndag den 15 januari 2018
 Utmanare 1D Måndag den 15 januari 2018
 Simskola Lördag/Söndag den 3/4 februari 2018
 Friträning Måndag den 8 januari 2018

Mer information kommer skickas ut närmre starten. Utmanarna kommer få utskick under vecka 2 och information om simskolan skickas ut under vecka 3.
Reportage KM 2017-12-17
2017-12-22 09:05

RESULTAT - KM
2017-12-17 17:41

Här är resultaten för helgens Klubbmästerskap:

Resultat för 4x25

Resultat för 4x50

Hoodtröja
2017-12-14 21:36

Efter önskemål från Ungdomsstyrelsen och flera simmare i föreningen har vi bestämt att även ha en Hoodtröja i vårt klubbsortiment. Hoodtröjan kommer finnas till försäljning på våra klubbkvällar, men går även att prova och beställa vid andra tillfällen på Intersport i deras team-rum. Enskilda beställningar betalas till Intersport och man får själv lämna in tröjan på tryck. Beställningar före jul samt på klubbkvällen faktureras efter att tröjorna tryckts.

Tröjan är royalblå. Det blir klubblogga fram + möjlighet att trycka sitt namn. Ett förslag är att ha namntrycket längst ner på ryggen.

Pris för tröja + klubblogga: ca 220 kr.

Kostnad för namntrycket tillkommer: ca 150 kr.  

                    

Om du vill beställa tröjan innan jul, behöver du göra beställningen på Intersport senast onsdag 20/12.  

Nyheter från våra grupper
- Utmanare 2, 04/01 12:32 
- Utmanare 1D, 04/01 12:31 
- Utmanare 1C, 04/01 12:29 
- Utmanare 1B, 04/01 12:27 
- Utmanare 1A, 04/01 12:19 
Startsida Simskola, 04/01 12:09 
 
Våra sponsorer
Besök oss på facebook