Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Välkommen till Karlskoga Simförening!
Vi bedriver simidrott för barn, ungdomar och vuxna.
Vår värdegrund bygger på glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med, rent spel, trygghet, respekt och ansvar.
VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE
2019-01-11

Karlskoga Simförening inbjuder härmed medlemmarna till årsmöte!


Tid: TORSDAG DEN 14 FEBRUARI 2019, KL 18:00
Plats: MÖTESPLATS ALFRED NOBEL (Björkborns Herrgård, Stallet)


Förslag till föredragningslista

1)     Fastställande av röstlängd för mötet.

2)     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3)     Val av protokolljusterare och rösträknare.

4)     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5)     Fastställande av föredragningslista.

6)     Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det

        senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7)     Ungdomsstyrelsens årsredovisning

8)     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

        verksamhets- och räkenskapsåret.

9)     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10)   Fastställande av medlemsavgifter.

11)   Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för

        kommande verksamhets-/räkenskapsår.

12)   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13)   Val av

a)     föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)     halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)     en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d)     revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får

        inte styrelsens ledamöter delta;

e)     ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till

        ordförande; samt

f)      ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom

        ombud.

14)   Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av

        större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller

        medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

Styrelsens förslag

Eventuella förslag från styrelsen att behandlas av årsmötet återfinns i årsmöteshandlingarna. Årsmöteshandlingarna ska vara tillgängliga för alla medlemmar senast en vecka innan årsmötet.


Motioner

Alla medlemmar har rätt att lämna förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Sådana motioner ska inlämnas till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet. Enklast är att maila motionen till info@karlskogasf.se eller skicka den med post till Karlskoga Simförening, Hertig Carls Allé, Strandbadet, 691 41 Karlskoga.


Inkomna motioner kommer att publiceras på vår hemsida senast en vecka innan årsmötet innehållande styrelsens yttrande.


Övrigt

Denna kallelse publiceras på

·         Karlskoga Simförenings hemsida, www.karlskogasf.se

·         Anslagstavlan i Strandbadet


Årsmöteshandlingar finns tillgängliga senast en vecka innan årsmötet. Vill du ta del av dem skickar du ett mail till info@karlskogasf.se. Årsmöteshandlingarna kommer också finnas utskrivna på kansliet. 


VÄLKOMMEN!

Vårterminen 2019
2019-01-01
Nedan följer information om när grupperna drar igång sin träning under 2019.

TÄVLINGSGRUPPER
RM
START 
Tisdag den 1 januari 2019
 
UMTorsdag den 3 januari 2019 
SimiadenMåndag den 7 januari 2019 

  
UTMANARNASTART
 
Utmanare 2Måndag den 21 januari 2019 
Utmanare 1Under vecka 4 
   
SIMSKOLASTART
 
Baddare - HajenHelgen den 2-3 februari 2019 
   
VUXENGRUPPER
Simskola för vuxna
Medleykurs - Fortsättning
Friträning

MINISIM
Minisim
START
Tisdag den 22 januari 2019
Onsdag den 23 januari 2019
Måndag den 21 januari 2019

START
Inget startdatum i nuläget
 

UTSKICK OM TRÄNINGSSTARTER
Information om träningsstarterna kommer skickas ut lite närmare. Utmanarna, simskolan och vuxengrupperna kommer få mer information under vecka 3. De som står i kön kommer få besked mellan vecka 3 och 5. När alla platser är fulla kommer vi även göra ett utskick till alla som står kvar i kön. 

Information om Minisim kommer finnas HÄR när vi vet hur våren kommer se ut. 

HOPPAS VI SES UNDER 2019!
Medlem Intersport - Bidra till föreningen
2018-12-13 21:56
Du vet väl om att du kan bli medlem i Club Intersport och samtidigt stötta Karlskoga Simförening?! 

Om du kopplar ditt medlemskap till Karlskoga Simförening bidrar du med 3 % till föreningen varje gång du handlar.

http://www.intersport.se/club-intersport/
KLUBBMÄSTERSKAP 2018 - RESULTAT
2018-12-11 19:45
Här hittar ni resultaten för årets Klubbmästerskap som gick av stapeln i helgen: 


Vi hade enligt gamla traditioner prisutdelning för årets uppkomling och årets simmare. Motiveringarna hittar ni nedan.

ÅRETS UPPKOMLING
Simmaren har fortsatt att utvecklats enormt under året. Hon gillar att träna och är, trots sin låga ålder, mycket målinriktad och konkurrerar redan med simmare som är betydligt äldre. Årets uppkomling 2018, Mia Larsson!

ÅRETS SIMMARE
Simmaren har fortsatt att utvecklats under året och har tack vare en enorm vilja och tro på sig själv etablerat sig bland de bästa i sin åldersklass i Sverige. Det visade simmaren genom att kvala in till Swim Open och Sum-Sim riksfinal under året. Årets simmare 2018, Philip Lövbom!

BRA JOBBAT ALLIHOPA OCH TACK FÖR I ÅR, NU LADDAR VI OM 
(efter Sum-Sim Riks som är i helgen) MOT ETT MINST LIKA BRA 2019! 
Årets sista informationsbroschyr!
2018-12-07 15:25


Här kommer årets sista informationsbroschyr från Karlskoga Simförening. 

Här kan ni läsa om de olika delarna i vår verksamhet, såsom simskolan, 

våra tävlingsgrupper och allt däremellan. Ni hittar broschyren här.


Vi vill också passa på att tacka alla sponsorer, medlemmar 

och föräldrar för ert stöd under året som gått! 

Nyheter från våra grupper
- Utmanare 1B, 17/01 15:00 
- Friträning (Masters), 16/01 18:00 
- Utmanare 2, 16/01 14:45 
- Utmanare 1C, 15/01 15:00 
- Utmanare 1D, 15/01 15:00 
- Utmanare 1A, 15/01 15:00 
 
Våra sponsorer
Stöd oss via Sponsorhuset
Stöd oss via Gräsroten
Besök oss på Facebook