Våra sponsorer
Besök oss på facebook
Välkommen till Karlskoga Simförening!
Vi bedriver simidrott för barn, ungdomar och vuxna.
Vår värdegrund bygger på glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med, rent spel, trygghet, respekt och ansvar.
Valberedningen informerar
2016-10-14 06:26
Valberedningen har nu påbörjat sitt arbete med ny styrelse för verksamhetsåret 2017.
Reportage Filbyter Cup Linköping 2016
2016-05-31 17:30

Jättetack
2016-05-10 10:36
Vi kan lägga ytterligare en succéartad av Karlskoga SF arrangerad tävling till handlingarna.
Detta skulle inte kunna genomföras utan alla som ställt upp före,under och efter tävlingen. En enorm insats som vi ska känna oss väldigt stolta över.
Tack vare allas insats kan vi fortsätta att ha så väl subventionerade läger och tävlingar.

Ett Jättetack. 

Tävlingskommittén
Karlskoga Simförening

Nyheter från våra grupper
- Utmanare 1 C, 19/10 14:37 
- Utmanare 1 A, 19/10 14:36 
- Utmanare 1 B, 19/10 14:36 
- Simiaden, 19/10 14:35 
- Utmanare 2, 19/10 14:35 
- Elit, 19/10 14:34