UM

Simlinjen

Nivå 4


Måltävling

Vårsimiaden, Höstsimiaden


Träningens syfte

Att simmaren ska få en grundläggande förståelse för simträningens olika

delmoment.

Att stimulera till fortsatt utveckling av färdigheter som kommer ha betydelse för den fortsatta prestationsutvecklingen, till exempel förbättrad teknik i alla fyra simsätten som kommer att ge en bättre simork.


Simmare

I UM har vi 14 nyfikna och glada simmare som är mellan 11-14 år!

Anmälning till UGP2, Kristinehamn
2017-12-22 18:57
Lukas
Pass 1: Gren: 2 (100 FJ) , Gren: 4 (200 BR) , Gren: 6 (1500 FR) , Gren: 7 (800 FR)
Pass 2: , Gren: 9 (200 ME) , Gren: 11 (100 RY) , Gren: 13 (100 FR)
Pass 3: , Gren: 14 (200 FR) , Gren: 16 (100 BR) , Gren: 18 (400 ME)
Pass 4: , Gren: 21 (200 FJ) , Gren: 23 (400 FR) , Gren: 25 (200 RY)
Isabelle
Pass 1: Gren: 1 (200 FR) , Gren: 3 (100 BR) , Gren: 5 (400 ME)
Pass 2: , Gren: 8 (200 FJ) , Gren: 10 (400 FR) , Gren: 12 (200 RY)
Pass 3: , Gren: 15 (100 FJ) , Gren: 17 (200 BR) , Gren: 19 (1500 FR) , Gren: 20 (800 FR)
Pass 4: , Gren: 22 (200 ME) , Gren: 24 (100 RY) , Gren: 26 (100 FR)
Paula
Pass 1: Gren: 1 (200 FR) , Gren: 3 (100 BR) , Gren: 5 (400 ME)
Pass 2: , Gren: 8 (200 FJ) , Gren: 10 (400 FR) , Gren: 12 (200 RY)
Pass 3: , Gren: 15 (100 FJ) , Gren: 17 (200 BR) , Gren: 19 (1500 FR) , Gren: 20 (800 FR)
Pass 4: , Gren: 22 (200 ME) , Gren: 24 (100 RY) , Gren: 26 (100 FR)
Smilla
Pass 1: Gren: 1 (200 FR) , Gren: 3 (100 BR) , Gren: 5 (400 ME)
Pass 2: , Gren: 8 (200 FJ) , Gren: 10 (400 FR) , Gren: 12 (200 RY)
Pass 3: , Gren: 15 (100 FJ) , Gren: 17 (200 BR) , Gren: 19 (1500 FR) , Gren: 20 (800 FR)
Pass 4: , Gren: 22 (200 ME) , Gren: 24 (100 RY) , Gren: 26 (100 FR)
Maja
Pass 1: Gren: 1 (200 FR) , Gren: 3 (100 BR) , Gren: 5 (400 ME)
Pass 2: , Gren: 8 (200 FJ) , Gren: 10 (400 FR) , Gren: 12 (200 RY)
Pass 3: , Gren: 15 (100 FJ) , Gren: 17 (200 BR) , Gren: 19 (1500 FR) , Gren: 20 (800 FR)
Pass 4: , Gren: 22 (200 ME) , Gren: 24 (100 RY) , Gren: 26 (100 FR)
Mohammed
Pass 1: Gren: 2 (100 FJ) , Gren: 4 (200 BR) , Gren: 6 (1500 FR) , Gren: 7 (800 FR)
Pass 2: , Gren: 9 (200 ME) , Gren: 11 (100 RY) , Gren: 13 (100 FR)
Pass 3: , Gren: 14 (200 FR) , Gren: 16 (100 BR) , Gren: 18 (400 ME)
Pass 4: , Gren: 21 (200 FJ) , Gren: 23 (400 FR) , Gren: 25 (200 RY)
Gabriel
Pass 1: Gren: 2 (100 FJ) , Gren: 4 (200 BR) , Gren: 6 (1500 FR) , Gren: 7 (800 FR)
Pass 2: , Gren: 9 (200 ME) , Gren: 11 (100 RY) , Gren: 13 (100 FR)
Pass 3: , Gren: 14 (200 FR) , Gren: 16 (100 BR) , Gren: 18 (400 ME)
Pass 4: , Gren: 21 (200 FJ) , Gren: 23 (400 FR) , Gren: 25 (200 RY)
Linnea
Pass 1: Gren: 1 (200 FR) , Gren: 3 (100 BR) , Gren: 5 (400 ME)
Pass 2: , Gren: 8 (200 FJ) , Gren: 10 (400 FR) , Gren: 12 (200 RY)
Pass 3: , Gren: 15 (100 FJ) , Gren: 17 (200 BR) , Gren: 19 (1500 FR) , Gren: 20 (800 FR)
Pass 4: , Gren: 22 (200 ME) , Gren: 24 (100 RY) , Gren: 26 (100 FR)
Linus
Pass 1: Gren: 2 (100 FJ) , Gren: 4 (200 BR) , Gren: 6 (1500 FR) , Gren: 7 (800 FR)
Pass 2: , Gren: 9 (200 ME) , Gren: 11 (100 RY) , Gren: 13 (100 FR)
Pass 3: , Gren: 14 (200 FR) , Gren: 16 (100 BR) , Gren: 18 (400 ME)
Pass 4: , Gren: 21 (200 FJ) , Gren: 23 (400 FR) , Gren: 25 (200 RY) 
Ny organisation hösten 2017
2017-08-06 22:10

Karlskoga Simförening har sedan hösten 2015 arbetat efter SIMLINJEN.

Simlinjen är Svensk simnings utvecklingstrappa och är framtagen som ett verktyg för att hjälpa föreningar att arbeta för en optimal och långsiktig utveckling av sina simmare.

Syftet är att utifrån individens biologiska utvecklingsnivå och mognad ge rekommendationer för vad som bör göras och uppnås i varje utvecklingsstadium. 

Principen är att i takt med att man utvecklar sina färdigheter och byter nivå i Simlinjen, så ökas antalet träningar, träningstid och träningens intensitet.

För de simmare som inte vill nå sina uppsatta prestationsmål på optimal tid, eller när prestationsmålen är lägre än i det utvecklingsstadiet man befinner sig finns nivå 8 i Simlinjen.

Fram tills nu har Karlskoga Simförening saknat en träningsgrupp på Nivå 8 enligt Simlinjen. Men till hösten blir det ändring på det. Vi skrotar träninsgruppen Elit och träningsgruppen Sum-Sim och skapar tre helt nya grupper enligt följande.

Kommande aktiviteter
Nyheter från sektionen
Startsida tävlingsgrupper, 14/11 21:16 
Startsida tävlingsgrupper, 06/08 21:09 
Nyheter från föreningen
Start, 15/01 20:50 
Start, 01/01 11:55 
Start, 22/12 09:05 
Start, 17/12 17:41 
Start, 14/12 21:36 
Start, 11/12 19:14 
 
Våra sponsorer
Besök oss på facebook